Traumer

Når vi er blevet ramt af traumer, mister vi fornemmelsen for os selv.
Læs lidt om traumerLæs mere om mig

Hvordan arbejder man med traumer i Systemisk og Narrativ psykoterapi? 

Traumer behøver ikke kun at være enkeltstående voldsomme oplevelser eller krænkelser.

Samtaler om traumer handler om at genskabe en “fornemmelse af sig selv”, så vi kan føle os hele, uden skyld, skam og genvinde vores integritet og vitalitet.

 

Når vi er blevet ramt af traumer, mister vi fornemmelsen for os selv. De forestillinger vi har haft om hvad livet handler om og de værdier, håb og drømme som vi har troet på og har sat højt er blevet trådt på, krænket og besudlet. Traumer behøver ikke kun at være enkeltstående voldsomme oplevelser eller krænkelser. Det kan også være resultatet af gentagne ubehagelige oplevelser. Vi kan kalde det “Hverdagens” traumer, som f.eks mobning eller handicap og sygdom. Det er tit oplevelser som vi måske skubber til side, som værende ikke alvorlige, men faktisk kan de, på den lange bane, have stor effekt på vores liv.

Narrative terapeutiske samtaler har til formål, at genforfatte vores fortalte historie og genskabe forbindelsen til vores værdier, til vores håb og drømme. Samtalerne kan således hjælpe os med at knytte bånd til vores foretrukne identitet og genskabe vitaliteten. Det handler om at skabe et trygt rum, hvor vores historier kan blive belyst ud fra flere sider end den umiddelbare synlige eller fortalte. En hvilken som helst fortælling gemmer på mindst to historier. Netop at der er blevet trådt på noget i os siger noget om hvad vi sætter højt i livet. Mennesker har altid en reaktion på traumer. Disse reaktioner eller bestræbelser vi har gjort os i forbindelse med de traumatiske begivenheder, bliver tit glemt eller gjort usynlig, fordi de ikke lever op til generelle ideer om generelle foretrukne måder at leve på, men kun bliver tolket inden for “traumekonteksten”

Gennem vores betydningsfulde relationer og kultur formes vores værdier og fornemmelse af hvordan vi skal leve. Det giver os et formål og en mening med livet. Ved at identificere disse værdier og relationer i de personlige historier vi har med os, kan vi genetablere en forbindelse til en “ fornemmelse for os selv”. 

Livshistorier er god medicin mod traumer b.la. fordi det giver os en sammenhængende og fyldig fornemmelse af vores liv og identitet. Se evt. mere under Livslinien.

Kan psykoterapi hjælpe dig?

Familieterapi

l

Kurser/ uddannelse

k

Temadage

Traumer

Kontakt Info

Stress

Priser

Parterapi

+

Supervision

Udviklingshæmmet

Online terapi

Afhængighed

Hvorfor vælge en psykoterapeut MPF?

Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel. Alle kan – uanset om de har en uddannelse eller ej – sætte et skilt på døren og tage imod klienter. Det skyldes, at staten ikke har fastsat regler for, hvornår en person må kalde sig for psykoterapeut.

Derfor er psykoterapeutens medlemskab i Dansk Psykoterapeutforening et kvalitetsstempel og din garanti for, at terapeuten har tilstrækkelig uddannelse og erfaring. Alle medlemmer har som minimum en fireårig psykoterapeutuddannelse bag sig og lever op til en række kriterier om grunduddannelse og erhvervserfaring.

Derfor må de kalde sig Psykoterapeut MPF – den titel er din garanti for, at terapeuten har erfaringen og kompetencerne til at hjælpe dig videre.

Du kan læse mere om de krav, vi stiller til medlemmerne her.

Som medlem af Psykoterapeut Foreningen er jeg underlagt foreningens etiske regler om blandt andet tavshedspligt.

Ofte stillede spørgsmål

Har man som psykoterapeut tavshedspligt ?

Ja, som medlem af Dansk Psykoterapeutforening har jeg forpligtet mig på foreningens tavshedspligt og etikregler. 

Hvor mange samtaler skal jeg forvente?

Det er meget individuelt fra person til person og ud fra hvilke udfordringer der arbejdes med. Hvis jeg alligevel skal forsøge at sige noget generelt, så er det min erfaring, at mange ofte er hjulpet godt videre efter 2 – 5 samtaler. Andre oplever sig bedre hjulpet af længerevarende forløb. 

Hvad er forskellen på en psykoterapeut og en psykolog?

Der er forskel på uddannelserne. Psykoterapeuter har gennemgået en 4 – 5 årig efteruddannelse, hvor der fokuseres på både teori, praksis, samt egen terapi. Der indgår altså en praktisk håndværksmæssig læring og træning i forløbet.

Psykoterapeuter tager udgangspunkt i samtalen og fokuserer på at identificere og bearbejde de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der er et problem for klienten.

Da psykoterapeutens vigtigste værktøj er hans eller hendes egen person, er det et krav fra de psykoterapeutiske uddannelser, at psykoterapeuten har trænet de psykologiske og psykoterapeutiske teorier og metoder i praksis og mærket dem på egen krop.

Psykoterapeuter bliver uddannet til at hjælpe mennesker med psykiske og personlige udfordringer, såsom sorg, kriser, stress eller angst etc.

Psykologer tager også udgangspunkt i samtalen, men er uddannet til at vurdere og stille en diagnose på psykiske sygdomme. Psykologen har en universitetsuddannelse i psykologi og eventuelt specialer inden for én eller flere psykologiske retninger. Vægten i psykologuddannelsen er overvejende på psykologiske teorier og metoder.

Som psykoterapeut stiller jeg ikke kliniske diagnoser eller laver test og udredninger.

Fører du journal over dine klienter?

Nej, som psykoterapeut har jeg ikke journalpligt. Under samtalerne skriver jeg på en flipover for bedre at kunne fastholde vigtige udsagn og pointer. Jeg gemmer gerne en kopi til næste samtale for at kunne huske hvad vi talte om og hvor langt vi nået i forløbet. Jeg skriver dog aldrig personfølsomme oplysninger. Mange af mine klienter tager gerne et foto af papirarket eller tager det med hjem for bedre at kunne fastholde den udviklende proces.

Kan jeg få tilskud fra sygesikringen til samtaler hos dig?

Nej. Desværre er det i øjeblikket ikke  muligt at få offentligt tilskud til samtaler med psykoterapeuter.

To enjoy good health, to bring true happiness to one’s family, to bring peace to all, one must first discipline and control one’s own mind. If a man can control his mind he can find the way to Enlightenment, and all wisdom and virtue will naturally come to him.

Budhha

Divine Munk, Tibet

I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best

Marilyn Monroe

Actor, USA

Let others lead small lives, but not you. Let others argue over small things, but not you. Let others cry over small hurts, but not you. Let others leave their future in someone else’s hands, but not you.

Jim Rohn

Entrepreneur, USA

Besked ang. traumer med psykoterapeut Peter Abrahamsen

12 + 4 =

Kontakt

Telefon

30 49 57 57

Email

mail@peterabrahamsen.net

Adresse

Mageløs 12, 5000 Odense C

Åbningstider:

08.00 – 20.00 og efter aftale