Skam har mange ansigter. 

j

af Peter Abrahamsen

}

10.11.2023

Skam er et fænomen, en egenskab, en følelse. Den er kompleks, den kan være ødelæggende, men også opbyggende og beskyttende. 

Skam er et følelsesberedskab vi er født med, på linje med andre følelser, som f.eks. vrede, frygt eller glæde. Vi kender alle oplevelsen af at føle os lammende forkert i andres øjne. At blive skammet ud. Vi får lyst til at kravle i et musehul og ønske at vi kunne forsvinde og blive usynlige for andres blikke. Skammen føles kropslig i hver fiber i vores krop og er ofte ledsaget af fornemmelsen af at man skrumper, kinderne blusser rødt, vi vender blikket ned og fødderne kryber indad. 

Fordi skam ikke tåler de andres blik, vil den helst opererer i det skjulte, og bryder sig ikke om at blive fremkaldt. At tale om skammen får den til at vokse. Skammen kan derfor trække os ind i en negativ spiral, der undertrykker vores foretrukne selv og skaber afstand i vores nære relationer og sociale liv. 

Skam som magt

Skam kan være et stærkt og undertrykkende eller opdragende magtmiddel.  

Nogle gange bruger vi skammen og påfører andre f.eks. i parforholdet, på arbejdspladsen, i familien, overfor vores børn etc. Nogle gange for at undgå vores egen skam, så vi ikke selv behøver at føle os forkerte. Tænk f.eks. på lektor Blomme i filmen “Det forsømte forår” hvor Blomme ydmyger en af eleverne – “Tykkesen” foran hele klassen. Tænk et øjeblik over, hvilken opdragelse Blomme mon var udsat for i sin barndom? Se link til klippet efter artiklen. 

Angst er skammens sygdom

Skam rammer os på vores selvværd, på den vi er. Hvor skyld rammer os på det vi gør. Vi kan undskylde vores handlinger og sone vores skyld, men skammen kan ikke sones. Det er derfor den bliver så magtfuld og undertrykkende. I værste fald mister vi fornemmelsen for os selv og udvikler psykiske lidelser. Derfor bliver angst også kaldt skammens sygdom.  

Skammens mange ansigter. 

Skam er, som nævnt tidligere, meget kompleks og omfattende. Herunder forskellige eksempler på skam. Listen skal ikke ses som komplet. Tilføj evt. selv dine egne tanker eller forståelser af skam til listen.

  • Skam som en social radar og rettesnor.
  • Skam som blufærdighed, der afgrænser og beskytter vores selv.
  • Skam over seksuelle præferencer eller tilhørsforhold.
  • Etisk skam, hvor kulturen former vores skam og værdier er på spil.
  • Norm skam – hvad kan man tillade sig at føle skam over, såsom over at få stress eller dårlig samvittighed over følelser i forbindelse med andres sygdom, f.eks. forældre eller kærester
  • Skam som magtmiddel eller undertrykkelse, såsom kønsroller eller lign. 
  • Skam som magtesløshed, som man kan opleve som f.eks. vidne til sine børns mistrivsel.
  • Skam som en oplevelse af ikke at kunne klare sig selv og føle man er en belastning for samfundet, f.eks. når man lever med handicap.
  • Skam over sin familie. F.eks.  “Min familier er sådan nogle, der ikke kunne tage sig kærligt af mig”
  • Skam over skamløshed og krænkelser. Hvor der er sket noget nedgørende eller ukærligt. Når andre ikke påtager sig deres skyld, bliver det til min skam.

Når skammen guider os i livet.

Skam er ikke kun ødelæggende. Det er en egenskab, der hjælper os med at være i det sociale landskab. 

Hvor vi bevæger os på kanten, giver den os en værdifuld rettesnor at sigte efter. Skammen er dermed også kulturel. Hvordan vi skammer og hvad vi skammer os over, er forskellig i kulturerne verden rundt. Den hjælper os med at mærke vores grænser, og passer på os når noget kommer for nær eller bliver for meget. Som eksempel kan nævnes blufærdighed. Skam handler således også om vores værdier og hvordan vi gerne vil stå frem i verden.

At komme ud med sig selv og vejen til selvglæde. 

Fordi skammen er vores egen vurdering, af de andres vurdering af os, handler det om at arbejde med vores selvbillede og vores indre dialog og vurdering af os selv, hjulpet godt på vej af blikket fra vores betydningsfulde nære relationer. At kunne tilgive sig selv eller acceptere, hvis man har begået fejl, er en vigtig del af at håndtere skam. 

“At blive ramt af skamfuldhed er et menneskeligt vilkår, og smerten i det har brug for hjælp og skal hverken bortforklares eller sygeliggøres. Nogle gange er et kærligt blik – mødet med den andens kærlige øjne – nok” psykolog Lars J. Sørensen

Når du møder skam hos andre, måske dit barn, en borger eller ven eller partner, så anerkend skammen og vær kærligt lyttende og nænsom nysgerrig. For at blive forløst har skam brug for anerkendelse og forståelse. Skam siger nemlig noget om, hvem vi gerne vil være og hvad vi efterstræber. Hvad der er vigtigt og betydningsfuldt for os. 

Der er brug for en relation, hvor man kan stole på at den anden person kan rumme og håndtere det skammen. Én der kan hjælpe med at bære den for en stund indtil man selv kan begynde at bære – og måske transformere – den.

Som den franske forfatter Michelle Houllebecq skriver i bogen Elementarpartikler:  “Muligheden for at leve begynder i den andens blik” Så begynd med det kærlige blik – også på dig selv. 

Litteratur og links

Kontakt Peter Abrahamsen

Sørensen,Lars J. Skam – medfødt og tillært. Når skam fører til sjælemord

Hans Reitzels Forlag, 2013.

Lars J. Sørensen hjemmeside:  https://integrativpsykoterapi.dk/

Eller lyt til Anette Holmgren tale om skam her: https://open.spotify.com/episode/5HhXLDM5aBXOO9mNQDYjIC?si=a3b5be9f66664a6f

klip med Lektor Blomme i filmen Det forsømte forår: 

AKTUELT

Relaterede indlæg

Når tavs viden bliver til værdifulde erfaringer.

Når man spørger ind til hvor mennesker har deres viden om livet fra, spørger man til erfaringer fra livets skole. Ofte er meget af denne viden vi bære rundt på, blevet overset eller glemt.  I mine samtaler lytter jeg derfor altid efter viden eller erfaringer, der...

læs mere

Hvorfor vælge en psykoterapeut MPF?

Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel. Alle kan – uanset om de har en uddannelse eller ej – sætte et skilt på døren og tage imod klienter. Det skyldes, at staten ikke har fastsat regler for, hvornår en person må kalde sig for psykoterapeut. Derfor er...

læs mere

Kan jeg gøre noget for dig?

Følg mig på

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Related Posts

Når tavs viden bliver til værdifulde erfaringer.

Når tavs viden bliver til værdifulde erfaringer.

Når man spørger ind til hvor mennesker har deres viden om livet fra, spørger man til erfaringer fra livets skole. Ofte er meget af denne viden vi bære rundt på, blevet overset eller glemt.  I mine samtaler lytter jeg derfor altid efter viden eller erfaringer, der...

Hvorfor vælge en psykoterapeut MPF?

Hvorfor vælge en psykoterapeut MPF?

Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel. Alle kan – uanset om de har en uddannelse eller ej – sætte et skilt på døren og tage imod klienter. Det skyldes, at staten ikke har fastsat regler for, hvornår en person må kalde sig for psykoterapeut. Derfor er...

Hvad er forskellen på en psykoterapeut og en psykolog?

Der er forskel på uddannelserne. Psykoterapeuter har gennemgået en 4 – 5 årig efteruddannelse, hvor der fokuseres på både teori, praksis, samt egen terapi. Der indgår altså en praktisk håndværksmæssig læring og træning i forløbet. Psykoterapeuter tager udgangspunkt i...

Kontaktform

6 + 11 =

Kontakt

Telefon

30 49 57 57

Email

mail@peterabrahamsen.net

Adresse

Lilletoften 143, 5260 Odense S