Familieterapi

Få hjælp til konflikter og vanskeligheder i familien.
Book en samtaleKontakt

Systemisk familieterapi styrker relationerne. Terapien fremmer forståelse og giver familien værktøjer til at tackle udfordringer og skabe positive forandringer.”

Familiesamtaler heler.

Vores familie er et vigtigt omdrejningspunkt i vores liv og der er vigtige grunde til at tage trivslen i familien alvorligt. Vores familie har stor betydning for vort liv fordi den giver os grundlæggende værdier og leveregler med, samt et fundament i livet. Når det bøvler har det derfor store omkostninger der kan have vidtrækkende konsekvenser, også de for de kommende generationer, da traumer og konflikter har desværre en tendens til at gå i arv.  

Børnene eller de unge bliver desværre ofte symptombære for problemer i familien. Spiseforstyrrelser, misbrug, problemer med skolen, selvskade etc. kan ses som reaktioner på at der er noget der ikke fungere i relationerne i familien. Og det er netop relationerne jeg arbejder med i familie samtalerne. Sammen med jer, vil jeg være undersøgende på hvad der er på spil i jeres relationer, mønstre, værdier og leveregler. Jeg vil bringer jeg i både lyttepositioner og talepositioner og hjælpe jer med at sætte ord på der kan forløse og bringer jer videre

Skab Fællesskab og nærværd.

Systemisk familieterapi er en tilgang, der fokuserer på at forstå og arbejde med relationer og interaktioner inden for familien som en helhed. Det bedste ved at deltage i systemisk familieterapi kan omfatte flere aspekter:

  1. Helhedsorienteret tilgang: Systemisk familieterapi betragter familien som en helhed og undersøger dynamikken mellem familiemedlemmerne. Denne helhedsorienterede tilgang giver mulighed for at forstå, hvordan individuelle medlemmers adfærd påvirker hele familien og vice versa.

  2. Forbedret kommunikation: Identificere og forbedre kommunikationsmønstre inden for familien. Dette kan føre til mere åben og kærlig kommunikation, hvilket igen kan styrke forholdene og mindske konflikter.

  3. Opdagelse af underliggende mønstre: Systemisk familieterapi søger at identificere underliggende mønstre eller interaktioner, der kan bidrage til problemer inden for familien. Ved at forstå disse mønstre kan man som familie arbejde hen imod mere sund og konstruktiv interaktion.

  4. Øget forståelse: Gennem terapiprocessen kan familien udvikle en dybere forståelse for hinanden og de udfordringer, de står over for. Dette kan hjælpe med at skabe empati og styrke forbindelserne.

  5. Styrkelse af familiens ressourcer: Terapeuten arbejder med familien for at identificere og styrke de ressourcer, de allerede har. Dette kan omfatte familiens styrker, fælles interesser eller tidligere succeser, hvilket kan bidrage til at skabe en mere positiv fremadskuende retning.

  6. Arbejde med forandringer: Systemisk familieterapi fokuserer på at hjælpe familien med at håndtere og tilpasse sig forandringer. Dette kan omfatte livsovergange, konflikter eller andre udfordringer, som familien står over for.

  7. Inddragelse af alle familiemedlemmer: Systemisk familieterapi inviterer til inddragelse af alle familiemedlemmer i terapiprocessen. Dette kan hjælpe med at sikre, at alle stemmer bliver hørt, og at løsninger skabes i fællesskab.

Systemisk familieterapi styrker relationerne, fremmer forståelse og giver familien værktøjer til at tackle udfordringer, samt skabe positive ændringer i deres liv.

 

Familieterapi

l

Kurser/ uddannelse

k

Temadage

Traumer

Kontakt Info

Stress

Priser

Parterapi

+

Supervision

Udviklingshæmmet

Online terapi

Afhængighed

Hvorfor vælge en psykoterapeut MPF?

Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel. Alle kan – uanset om de har en uddannelse eller ej – sætte et skilt på døren og tage imod klienter. Det skyldes, at staten ikke har fastsat regler for, hvornår en person må kalde sig for psykoterapeut.

Derfor er psykoterapeutens medlemskab i Dansk Psykoterapeutforening et kvalitetsstempel og din garanti for, at terapeuten har tilstrækkelig uddannelse og erfaring. Alle medlemmer har som minimum en fireårig psykoterapeutuddannelse bag sig og lever op til en række kriterier om grunduddannelse og erhvervserfaring.

Derfor må de kalde sig Psykoterapeut MPF – den titel er din garanti for, at terapeuten har erfaringen og kompetencerne til at hjælpe dig videre.

Du kan læse mere om de krav, foreningen stiller til medlemmerne her.

Som medlem af Psykoterapeut Foreningen er jeg underlagt foreningens etiske regler om blandt andet tavshedspligt.

Besked ang. familiesamtale med psykoterapeut Peter Abrahamsen

3 + 1 =

Kontakt

Telefon

30 49 57 57

Email

mail@peterabrahamsen.net

Adresse

Mageløs 12, 5000 Odense C

Åbningstider:

08.00 – 20.00 og efter aftale