Peter Abrahamsen

Systemisk og Narrativ Psykoterapeut MPF
KontaktOnline booking

Hvad handler systemisk og narrativ terapi om?

Er du kørt fast?

Problemer har det med at få deres eget liv og vokse sig magtfulde. De har nogle gange en tendens til at overskygge vores foretrukne liv og give os følelsen af at der er noget galt med èn eller man synes at være “kørt fast”. De kan gøre os ulykkelige og få os til at miste fodfæstet.
Men problemer eller kriser behøver ikke at være negative. Forstå mig ret, alvorlige problemer skal ikke blot ignoreres eller bagatelliseres. Problemerne er jo netop udtryk for at vi vil noget andet, at der er noget der vigtigt for os. Bagved ethvert problem ligger der netop en frustreret drøm, som vi med fordel kan være nysgerrige på og udvikle. 
Det første skridt for at komme videre, er at beslutte dig for at gøre noget ved det. Det er måske det du er i færd med, netop i dette øjeblik du læser dette. Du er måske et allerede et skridt nærmere i at tage magten tilbage i eget liv og løsrive sig fra de magtfulde problemers indflydelse. Det næste skridt er at finde en der er god at tale med og som kan hjælpe dig videre i livet. Og det er her jeg måske kommer ind i billedet.

Problemet er problemet

Systemisk og narrativ terapi er en anerkendende samtaleform, der, kort fortalt, fokusere på dine/ jeres intentioner, relationer, værdier og håb. Det er en samtaleform der tager udgangspunkt i hvad der er vigtigt for dig/ jer at få talt om. Dvs. at du er medskabende i hvad samtalerne skal handle om og hvad du gerne vil have med dig. Man kan med andre ord sige at du selv er eksperten i dit eget liv og jeg er eksperten på processen. Altså hvordan vi får talt om det er er vigtigt for dig og får dig hjulpet videre i livet i den retning der giver mening for dig.
I en samtale med mig er det ikke dig/ jer der er problemet. Det er problemet der er problemet. Jeg vil derfor alliere mig med dig, mod det der bøvler i dit liv og hjælpe dig videre i livet, med en forstærket identitet og livsklogskab, samt nye handlemuligheder.
Som Systemisk og Narrativ terapeut arbejder jeg ud fra et neutralt udgangspunkt. Det vil sige jeg ikke er ekspert på dit eller jeres liv,  men stiller nysgerrige spørgsmål, som jeg håber kan skabe nye tanker og perspektiver, der kan få livskvaliteten, relationerne og vitaliteten til at blomstre. Jeg har øje for hvor du er henne i processen og vil jævnligt rådføre mig med dig, om vores samtale går i den rigtige retning, så du selv bliver medskabende i processen og får ejerskab for din egen udvikling.

Ofte stillede spørgsmål

Har man som psykoterapeut tavshedspligt ?

Ja, som medlem af Dansk Psykoterapeutforening har jeg forpligtet mig på foreningens tavshedspligt og etikregler. 

Hvor mange samtaler skal jeg forvente?

Det er meget individuelt fra person til person og ud fra hvilke udfordringer der arbejdes med. Hvis jeg alligevel skal forsøge at sige noget generelt, så er det min erfaring, at mange ofte er hjulpet godt videre efter 2 – 5 samtaler. Andre oplever sig bedre hjulpet af længerevarende forløb. 

Hvad er forskellen på en psykoterapeut og en psykolog?

Der er forskel på uddannelserne. Psykoterapeuter har gennemgået en 4 – 5 årig efteruddannelse, hvor der fokuseres på både teori, praksis, samt egen terapi. Der indgår altså en praktisk håndværksmæssig læring og træning i forløbet.

Psykoterapeuter tager udgangspunkt i samtalen og fokuserer på at identificere og bearbejde de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der er et problem for klienten.

Da psykoterapeutens vigtigste værktøj er hans eller hendes egen person, er det et krav fra de psykoterapeutiske uddannelser, at psykoterapeuten har trænet de psykologiske og psykoterapeutiske teorier og metoder i praksis og mærket dem på egen krop.

Psykoterapeuter bliver uddannet til at hjælpe mennesker med psykiske og personlige udfordringer, såsom sorg, kriser, stress eller angst etc.

Psykologer tager også udgangspunkt i samtalen, men er uddannet til at vurdere og stille en diagnose på psykiske sygdomme. Psykologen har en universitetsuddannelse i psykologi og eventuelt specialer inden for én eller flere psykologiske retninger. Vægten i psykologuddannelsen er overvejende på psykologiske teorier og metoder.

Som psykoterapeut stiller jeg ikke kliniske diagnoser eller laver test og udredninger.

Fører du journal over dine klienter?

Nej, som psykoterapeut har jeg ikke journalpligt. Under samtalerne skriver jeg på en flipover for bedre at kunne fastholde vigtige udsagn og pointer. Jeg gemmer gerne en kopi til næste samtale for at kunne huske hvad vi talte om og hvor langt vi nået i forløbet. Jeg skriver dog aldrig personfølsomme oplysninger. Mange af mine klienter tager gerne et foto af papirarket eller tager det med hjem for bedre at kunne fastholde den udviklende proces.

Kan jeg få tilskud fra sygesikringen til samtaler hos dig?

Nej. Desværre er det i øjeblikket ikke  muligt at få offentligt tilskud til samtaler med psykoterapeuter.

Familieterapi

l

Kurser/ uddannelse

k

Temadage

Traumer

Supervision

Stress

Personlig udvikling

Parterapi

+

Supervision

Udviklingshæmmet

Online terapi

Afhængighed

Besked ang. konsultation med psykoterapeut Peter Abrahamsen

15 + 7 =

Psykoterapi

Telefon

30 49 57 57

Email

mail@peterabrahamsen.net

Adresse

Mageløs 12, 5000 Odense C

Åbningstider:

08.00 – 20.00 og efter aftale